Dr`avno sredno u~ili{te za obrazovanie i rehabilitacija  ,,Iskra,, [tip (tel. 032/308-860)

 

завршни пресметки    2019

 

завршна пресметка   (буџетска сметка 2018)

завршна пресметка   (сопствена сметка 2018)

Други линкови:

Линкови до фб групи од воспитувачите

 Препораки за онлајн настава

Линкови до фб групи за настава

  1. https://www.facebook.com/groups/355680575584212/?ref=share

  2. https://www.facebook.com/groups/791109518303732/?ref=share  

 

Распоред на часови за 2020/2021

Dr`avnoto sredno u~ili{te za obrazovanie i rehabilitacija  ,,Iskra,, [tip e sredno u~ili{te so u~eni~ki dom za u~enici so posebni  obrazovni potrebi.

 U~ili{teto e locirano na 4km od Centarot na gradot, na magistralniot pat [tip -Radovi{ - Strumica vo neposredna blizina na termo mineralnata bawa "Ke`ovica" vo mesnosta Novo selo. 

Od osnovaweto do denes svoeto pravo na vospitanie, obrazovanie i rehabilitacija go ostvarile над 1000 u~enici od cela Makedonija.

СТРУКИ